Pages

Friday, August 28, 2015

Chiếc xe tangCon ngựa già còm cỏi
Chạy trên lộ vắng tanh
Kéo chiếc xe thổ mộ
Người xà ích cô đơn
Hình in trên trời chiều
Buồn hắt hiu đưa tới.
          *
Ngựa vẫn chạy vẫn chạy
Nhịp chân đều lộ đá
Người ngủ gà ngủ gật
Con đường xa vươn tới
Người với ngựa với xe.
Buồn rớt rơi rơi chậm.
          *
Vầng ác tà phía tây
Thấp xuống trên ngọn cây
Chiều xuống dần xe chạy
Mang theo chiếc quan tài
Đều đều không vội vã
Như không đến không đi
Không luôn điều hệ lụy
Mang tới chốn mộ phần.
          *
Quan tài ai trong đó ?
Không thấy có thân nhân
Đầu đội khăn tang chế
Cũng không có bạn bè
Theo sau xe đưa tiễn
Cho trọn đoạn cuối đời
Đám tang buồn đi qua
Chiều chậm rơi nắng nhạt.
Louisville 28-8-2015

No comments:

Post a Comment