Pages

Tuesday, August 1, 2017

Nữ tài tử Hàn quốc Phác Hải Mỹ
Nữ tài tử Phác Hải Mỹ (박해미 – Park Hae-mi, 朴海美 - Phác Hải Mỹ) sinh ngày 28-2-1964 tại Daejeon, Nam Hàn, tốt nghiệp tại Ewha Womans University ngành Thanh nhạc, là nghệ sĩ từ năm 1984, được biết tiếng là ca sĩ trình diễn trên sân khấu.

Hải Mỹ nổi lên trong dòng chính của giới bình dân từ kịch truyền hình với vở Thiên đường tình yêu trên kịch truyền hình thuộc đài SBS năm 2005. Từ đó, Phác Hải Mỹ xuất hiện trên kịch truyền hình và phim Nam Hàn.

Sự nghệp Phác Hải Mỹ có thể ghi ra:

Kịch truyền hình

Năm
Tựa
  Vai din
Mạng lưới
2005
Kim Bae-deuk
2006
Park Hae-mi
2007
Chairwoman Jin
SBS
2008
Returned Earthen Bowl

Nam Joo-ri
KBS2
2009
Oh Dong-ja
2010
Jeon Jang-mi
MBC
Byun Sool-nyeo
KBS1

SBS
2011
Bolder By the Day
Park Hae-mi
2012
Welcome to Town Healing
Oh Ha-ra
Im Jung-soo
KBS2
2013
Hwang Mi-mong
MBC
MBC
2014
Wife Scandal - The Wind Rises
Wife (episode 3:
"One Fine Spring Day")
TV Chosun
Pyung Beom-sook
Drama Special "Bomi's Room"
Oh Gil-ja
KBS2
Drama Special "The Three Female Runaways"
Hyung-ja
KBS2
2015
A Daughter Just Like You
Heo Eun-sook
MBC
Choi Kyung-ran
KBS2

Film

Năm
                           
Tựa
2010
Sera and Lami
Sera's mother
2013
Believe Me
Yoon-seong's mother

Trình diễn khác

Năm
                     Tựa
Mạng lưới
Ghi chú
2007
The Stories of One Thousand People
Pandora's Box with Park Hae-mi
Olive TV
2011
Happy Weekend with Park Hae-mi
Cantabile

2013
SBS
Panel of judges

Sân khấu

Năm
                   Tựa
Vai diễn
1984

2002

2003

2004

Dorothy Brock
2005


2006

Agnes
2007
2008
Really Really Like You[2]
Shin Jang-mi
Fantasy

2009
Really Really Like You
Shin Jang-mi
Dorothy Brock
2010
Kiss & Make Up

Queen of Musical

Really Really Like You
Shin Jang-mi
Dorothy Brock
2011
Arirang Fantasy

Kiss & Make Up

2012
Hyeon-joo
2013
Dorothy Brock
Memories - Copper
Oh Hae-jeong
High Five

2014
Dorothy Brock
Memories - Copper
Oh Hae-jeong

Giải thưởng và đề cử

Năm

Giải thưởng

Hạng

Đề cử

Kết quả
1986
Bronze Award

Won
2006
Excellence Award, Actress in a Sitcom/Comedy
Won
2007
Best Drama Star
Won
Popularity Award, Actress
Won
2008
16th Korean Culture and Entertainment Awards
Grand Prize (Daesang) in Musical Theatre

Won
Excellence Award, Actress in a Serial Drama
Nominated
2009
Best Supporting Actress
Nominated
2013
Golden Acting Award, Actress
Nominated

Xem thêm vài hình ảnh của tài tử Phác Hải Mỹ:

No comments:

Post a Comment