Pages

Friday, August 4, 2017

Sau 7 năm góp mặt
Trang Blog nầy được mở ra từ ngày 6-8-2010, cho đến nay ngày 4-8-2017, đã hơn 7 năm, nhân có thì giờ, chúng tôi tìm hiểu xem những số liệu do Blog nầy mang lại.

- Bài đăng đầu tiên Rồng hiện có 38 người xem.
 - Bài mới đăng trong ngày Trà và Nghệ thuật uống Trà có 26 người xem.
- Bài Phố đi bộ tại thành phố Lexington đăng ngày 1-8-2017, có 6 người xem.
- Bài Nữ tài tử Hàn quốc Phác Hải Mỹ đăng ngày 1-8-2017, có 7 người xem.
- Bài Nhà văn Nguyễn Liên Phong đăng ngày 11-4-2017, có 11 người xem.
- Bài Nhạc sĩ Lê Hựu Hà đăng ngày 27-9-2016, có 13 người xem
- Bài Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đăng ngày 27-9-2016, có 15 người xem
- Bài Việt Nam ngày trở về năm 2006 đăng ngày 9-6-2010, có 15 người xem.
- Bài Tản mạn về cầu, bắc đăng ngày 19-6-2010, có 16 người xem
- Bài Lễ phục và quốc phục của ta đăng ngày 28-1-2011, có 4842 người xem.
- Bài Những bài thơ hay về mùa Xuân đăng ngày 16-2-2015, có 6431 người xem.
- Bài Phong tục ngày Tết cổ truyền Việt Nam đăng ngày 19-1-2011 có 7216 người xem.

Kết quả nêu trên cho thấy độc giả thích đọc những bài viết về đề tài xưa hoặc ít người viết đến như bài: Những nhà văn dân tộc Bùi Tuyết Mai đăng ngày10-9-2014, có 704 người xem, bài Nhà văn trẻ dân tộc thiểu số Y Việt Sa đăng ngày 14-7-2014, có 406 người xem.

8664040817No comments:

Post a Comment