Pages

Saturday, December 16, 2017

Sách MớiHôm nay đi bộ thể dục về, kiểm tra trong hòm thư thấy có gói quà, thoạt nhìn người gửi tới có dán nhãn Hai Nguyen, tôi liên tưởng tới những người quen như ở New-York có Nguyễn Đông Hải em của người đồng môn Nguyễn Đông Thanh, cố sĩ quan không quân, Nguyễn Đình Hải ở Nam Cali, em của Nguyễn Đình Nam cũng là đồng môn học trên tôi một lớp ở Kỹ thuật Cao Thắng, Nguyễn Văn Hải CHS NTT-PĐP cũng ở Nam Cali.

Nhìn kỷ lại, thấy địa chỉ ở Pennsylvania, tôi mới biết đây là quà của giáo sư Nguyễn Văn Hai gửi cho tôi, quà Giáng Sinh năm 2017 nầy.

Nhớ mấy tháng trước, giáo sư có viết điện thư cho biết sẽ gửi cho tôi quyển sách, tôi đã trả lời năm 2016, về Việt Nam tôi đã có mua quyển Tư tưởng Phật giáo trong Triết học Gilles Deleuze, giáo sư không cần phải gửi cho tôi, cũng trong thời gian đó, tôi có nhờ giáo sư hiệu chỉnh cho một bài tôi viết về giáo sư, đồng thời tôi có gửi cho giáo sư một bài để giáo sư đọc.

Sau đó giáo sư cho biết nhân đọc bài tôi gửi, giáo sư có cảm hứng sẽ hoàn tất tác phẩm cuối đời cho nên không có thời giờ sửa chữa bài của tôi. Do đó, tôi nghĩ chắc phải 5, 7 tháng sau giáo sư mới hoàn tất tác phẩm, tôi không có ý vội trông chờ đón đọc tác phẩm đó.

Khi cắt phong bì mở gói quà, vì giáo sư cẩn thận bao gói mấy lớp nylon, tôi nhìn loáng thoáng tưởng rằng đây là quyển sách của giáo sư được tái bản ở Việt Nam.

Khi mở bày ra hết mới biết đây là quyển sách mới, trước đây giáo sư đã cho biết sẽ gửi cho tôi. Sách là ấn bản của Nhà xuất bản Thuận Hóa, nhưng chắc chắn do Trung tâm Văn hóa Phật Giáo Liễu Quán Huế phát hành hay bảo trợ, vì giáo sư vốn là Phó Giám Đốc Trung tâm nầy trước năm 1975, cho đến nay ông vẫn còn nhiệt tâm bảo tồn nó. Trước đây, một số sách của giáo sư đã được Nguyệt san Phật Học ấn tống tại Mỹ, sau đó được in lại ở Việt Nam do Trung tâm Liễu Quán phát hành. 


Là tiến sĩ Toán học xuất thân từ Đại học Sorbonne Paris, nên giáo sư hành văn khúc chiết, nhưng nội dung viết về vấn đề Triết học Phật giáo cho nên độc giả của giáo sư rất được chọn lựa, bởi vì độc giả đọc không phải dễ mà hiểu được lại càng hiếm hơn.

Cám ơn giáo sư đã gửi cho sách, dù biết trước là nội dung rất khô khan khó đọc, nhưng nghĩ đến tấm lòng của giáo sư dành cho, tôi tự hứa với lòng sẽ đọc từ từ, để khỏi phụ lòng giáo sư đã bỏ công sức, sưu tầm viết nên tác phẩm cuối đời nầy. Đây cũng là cái duyên mà giáo sư đã cộng tác gần 10 năm với Nguyệt san Phật Học tại Louisville, tiểu bang Kentucky, do một nhóm có đạo tâm chủ trương, đã cùng độc giả ấn hành 3 tác phẩm đầu tiên của giáo sư.

Mong rằng tác phẩm nầy sẽ làm hài lòng những bậc thức giả Phật giáo, và là một đóng góp đáng ca ngợi của giáo sư, với công cuộc học Phật của Phật tử Việt Nam ngày nay.


8664161217

No comments:

Post a Comment