Pages

Saturday, January 28, 2017

Ngẫu hứng

mồng một Tết Đinh Dậu
Tặng TL
nhớ ai
cây kia lá rụng
suối nhỏ cạn dòng
nhìn đời chỉ có hư không
ta về
tắm mát dòng sông đôi bờ.

nhớ ai
ngày tháng hững hờ
kia trời mây trắng
nọ có nai vàng
ngơ ngác
bên dòng suối trong.

với ta ngày rộng năm dài
gặp nhau phỉ dạ
chia xa rồi
nhớ mong

nhớ không gieo chút duyên thừa
đốt lò hương cũ
tìm về
người xưa.
866429012017

No comments:

Post a Comment