Pages

Saturday, January 28, 2017

Xuân về

mồng một Tết Đinh Dậu
Tặng kc
trẻ con đói
người già cùng khổ
sao tôi vui ?
no ấm lúc xuân về
thương cho những kẻ vì quê
đấu tranh chẳng sợ
ngục tù vẫn cam
quê hương tranh đấu từng ngày
vì dân
vì nước
mong ngày tự do

866429012017

No comments:

Post a Comment