Pages

Saturday, April 23, 2016

Mục LụcTân Nhạc Việt Nam


Lời tựa
Chương thứ nhất: Khái quát Tân nhạc Việt Nam
Chương thứ hai: Các nhạc sĩ sáng tác
1. Nguyễn Văn Tuyên (1909-2009)
2. Nguyễn Xuân Khoát (1910-1993)
3. Đinh Nhu (1910-1945)
4. Văn Chung (1914-1994)
5. Lê Thương (1914-1996)
6. Nguyễn Hữu Ba (1914-1997)
7. Dương Thiệu Tước (1915-1995)
8
. Võ Đức Thu (1915-  ? )

9. Thẩm Oánh (1916-1996)
10. Lê Yên (1917-1998)
11. Xuân Lôi (1917-2013)
12. Nguyễn Mỹ Ca (1917-1949)
13. Đặng Thế Phong (1918-1942)
14. Nguyễn Văn Thương (1919-2002)
15. Thu Hồ (1919-2000)
16. Doãn Mẫn (1919-2007)
17. Đan Trường (1919-2011)
18. Canh Thân (1920-  ?  )
19. Hoàng Quý (1920-1947)
20. Lữ Liên (1920-2012)
21. Xuân Tiên (1921-20  )
22. Trần Văn Khê (1921-2015)
23. Lưu Hữu Phước (1921-1989)
24. Phạm Duy (1921-2013)
25. Nguyễ Thiện Tơ (1921-20  )
26. Hùng Lân (1922-1986)
27. Đỗ Nhuận (1922-1991)
28. Hoàng Trọng (1922-1998)
29. Tô Vũ (1922-2014)
30. Lê Cao Phan (1923-2014)
31. Châu Kỳ (1923-2008)
32. Văn Cao (1923-1995)
33. Trần Kiết Tường (1924-1999)
34. Văn Giảng (1924-1998)
35. Đoàn Chuẩn (1924-2001)
36. Phan Huỳnh Điểu (1924-2015)
37. Đan Thọ (1924-20  )
38. Ngọc Bích (1924-2001)
39. Hoàng Giác (1924-20  )
40. Trần Văn Trạch (1924-1994)
41. Nguyễn Văn Tý (1925-20  )
42. Lê Trọng Nguyễn (1926-2004)
43. Anh Bằng (1926-2015)
44. Tô Hải (1927-20  )
45. Nguyễn Hiền (1927-2005)
46. Anh Việt (1927-2008)
47. Nguyễn Hữu Thiết (1928-2002)
48. Xuân Hồng (1928-1996)
49. Trần Hoàn (1928-2003)
50. Hoàng Thi Thơ (1929-2001)
51. Phạm Đình Chương (1929-1991)
52. Nguyễn Đức (1929-2015)
53. Phạm Tuyên (1930-20  )
54. Phạm Thế Mỹ (1930-2009)
55. Minh Kỳ (1930-1975)
56. Văn Phụng (1930-1999)
57. Nguyễn Đức (1930-2015)
58. Bắc Sơn (1931-2005)
59. Huỳnh Anh (1932-2013)
60. Nguyễn Văn Đông (1932-20  )
61. Lê Văn Khoa (1933-20  )
62. Phạm Mạnh Cương (1933-20  )
63. Y Vân (1933-1992)
64. Trúc Phương (1933-1995)
65. Tuấn Khanh (1933-20  )
66. Lê Dinh (1934-20  )
67. Phạm Trọng Cầu (1935-1998)
68. Khánh Băng (1935-2005)
69. Lư Nhất Vũ (1936-20  )
70. Nguyễn Đình Toàn (1936-20  )
71. Duy Khánh (1936-2003)
72. Anh Việt Thanh (1936-2015)
73. Lam Phương (1937-20  )
74. Trần Trịnh (1937-2012)
75. Trầm Tử Thiêng (1937-2000)
76. Ngọc Chánh (1937-20  )
77. Ngô Mạnh Thu (1938-2004)
78. Cung Tiến (1938-20  )
79. Jo Marcel (1938-20  )
80.Trịnh Công Sơn (1939-2001)
81. Anh Việt Thu (1939-1975)
82. Nguyễn Ánh 9 (1940-2016)
83. Thanh Sơn (1940-2012)
84. Nguyễn Thiện Đạo (1040-2015)
85. Tùng Giang (1940-2009)
86. Lê Uyên Phương (1941-1999)
87. Diệp Minh Tuyền (1941-1997)
88. Tôn Thất Lập (1942-20  )
89. Từ Công Phụng (1942-20  )
90. Nhật Ngân (1942-2012)
91. Trần Thiện Thanh (1942-2005)
92. Trần Long Ẩn (1943-20  )
93. Vũ Thành An (1943-20  )
94. Nguyễn Đức Quang (1944-2011)
95. Nam Lộc (1944-20  )
96. Vinh Sử (1944-20  )
97. Miên Đức Thắng (1945-20  )
98. Trường Kỳ (1946-2009)
99. Lê Hựu Hà (1946-2003)
100. Đức Huy (1947-20  )
101.Nguyễn Trung Cang (1947-20  )
102. Ngô Thụy Miên (1948-20  )
103. Lê Tín Hương (1949-20  )
104. Duy Quang (1950-2012)
105. Phan Văn Hưng (1950-20  )
106. Quốc Dũng (1951-20  )
107. Trần Quảng Nam (1955-20  )
108. Trịnh Nam Sơn (1956-20  )
109. Việt Dzũng (1958-2013)
110. Trúc Hồ (1964-20  )
111 Đình Văn (1956-20 

23-04-2016-866429042016-

No comments:

Post a Comment